Klamydia, gonokocker, Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Chlamydia trachomatis
  • Gonorré
  • Mycoplasma genitalium
  • Ureaplasma urealyticum/parvum
  • LGV (lymfogranuloma venerum)
Indikationer / kompletterande analyser:
Prov för behandlingskontroll av Chlamydia trachomatis bör tas först 3-4 veckor efter avslutad behandling, i de fall det är aktuellt.

Screening för genital klamydia
För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-DNA

Screening för gonokocker och genital klamydia
För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Utvidgad screening av klamydia och gonokocker
Beställ: Klamydia-Gc-DNA -rektum, -svalg
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Klinisk misstanke om klamydia
Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Klamydia-DNA, se provtagning

Klinisk misstanke om gonokocker 
Även vid positivt resultat för Gonokock-DNA ska prov för odling av gonokock tas.
Beställ: Gonokocker
Resistensbestämning och epidemiologisk typning kan då utföras på framodlade gonokockbakterier.

Misstänkt infektion med Mycoplasma genitalium Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs vid positivt resultat.
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA

Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum
Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Ureaplasma-DNA
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.

Tilläggsinformation

LGV (lymfogranuloma venerum)
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV (Lymfogranuloma venereum) från övriga Chlamydia trachomatis infektioner. Kompletterande analyser måste därför utföras vid positivt analysresultat och klinisk misstanke om LGV. Uppge därför tydligt på remissen när LGV misstänks.

Screening av gonokocker (Gonokock-DNA) 
Screeninganalysen utförs alltid i kombination med analys av Chlamydia trachomatis. Vid positiv DNA-screening utförs även konfirmerande DNA-test.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om klinisk misstanke på LGV (lymfogranuloma venerum)
Provtagning:
Bilder på provtagningsmateriel
Klamydiaset urin, Klamydiaset cervix, Klamydiaset uretra, Provpinne, Provpinne tunn, Baktset, Baktset tunn, Virusset, Virusset tunn, Sterilt provrör

Detaljerad provtagning:
- Cervixsekret
- Konjunktivalsekret
- Rektumsekret
- Uretrasekret
- Urin inklusive Vaginal- och Cervixsekret i urin
- Vaginalsekret

Patientanvisningar:
- Klamydia i Urin
- Klamydia, Vaginalsekret i urin

Klamydia-DNA, Klamydia-Gc-DNA
Rekommenderad provtagning för screening:
Detaljerad provtagning se Provtagning Urin
- Kvinnor: vaginalsekret i urin, första portionen urin i Klamydiaset urin + vaginalsekret taget med separat Provpinne    
- Män: urin, första portionen urin i Klamydiaset urin

Övrig provtagning:
Se även detaljerad provtagning
- cervixsekret i urin, Klamydiaset urin + Provpinne   
- cervixsekret, Klamydiaset cervix
- cervix/uretra, Klamydiaset cervix + Provpinne tunn
- konjunktivalsekret, Klamydiaset uretra
- uretrasekret, Klamydiaset uretra
- vaginalsekret, Klamydiaset cervix
   
För Klamydia-Gc-DNA kan även rektum och svalg tas
- rektumsekret, Klamydiaset cervix
- svalgsekret, Klamydiaset cervix

Gonokockodling
Provet tas före eventuellt klamydiaprov.
- cervixsekret, Baktset
- rektumsekret, Baktset
- svalgsekret, Baktset
- uretrasekret, Baktset tunn

Mycoplasma genitalium-DNA, Ureaplasma-DNA       
Ett prov räcker för analys av både Mycoplasma-DNA och Ureaplasma-DNA.
- cervixsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne
- cervixsekret, Virusset
- cervix/uretra, Virusset + Provpinne tunn 
- urin, Sterilt provrör
- vaginalsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne    
 
För Mycoplasma genitalium-DNA kan även vaginalsekret tas
- vaginalsekret, Virusset 
Förvaring / transport:
Prov för Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA kan förvaras i rumstemperatur upp till en vecka. 

Prov för Gonokockodling, Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum förvaras kylt.

Gonokockodling, transporttiden bör inte överstiga 24 timmar. 
Övriga prov skickas enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Gonokockodling: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Mycoplasma genitalium-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Mycoplasma genitalium, resistensbestämning: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.