Tillmatning, att tänka på när barnet får extra mjölkersättning/formula utöver amning/råmjölk!

Varför?

De flesta barn föds med ett extra lager av fett för att kunna användas som en reserv de första dygnen, det brukar efterliknas med ett halvt kilo smör men det gäller inte alla barn.

Vilka barn?

Barn som fötts för tidigt, är "lätta" för sin födelsevecka eller gjort av med extra mycket energi under förlossningen kan sakna denna reserv. Det kan också vara barn som är "stora" för sin födelsevecka, barn till mammor som har diabetes och även gravdiabetes. Dessa barn behöver få extra mjölkersättning/formula vid sidan av amningen. Barn som går ner 10 % eller mer från födelsevikten kan behöva extra mjölkersättning/formula om barnet inte ammar enligt de 5 punkterna (Amningsstatus). Personalen kommer informera er vad som gäller för just ert barn.

Råmjölk i första hand!

I första hand ges den urmjölkade råmjölken/bröstmjölken och om barnet behöver mer än den så "toppas" råmjölken upp med mjölkersättning/formula.

Hur länge?

Oftast under 1-2 dagar eller vid enstaka tillfällen beroende på hur ofta och hur barnen suger/bröstmjölksproduktionen stimuleras. Ibland kan det behövas längre tid om barnet inte suger på bröstet eller om mamman av någon anledning inte haft möjlighet att stimulera bröstmjölksproduktionen.

Vad som är bra att känna till?

Barn kan bete sig olika beroende på om de fått råmjölk/bröstmjölk eller mjölkersättning/formula. Råmjölken kommer i små mängder och är mycket lättsmält för att barnet ska vakna ofta och suga på bröstet för att bröstmjölkproduktionen ska stimuleras igång. Mjölkersättningen/formulan som är komjölksbaserad tar längre tid att smälta vilket ofta gör att barnet sover längre stunder. Det finns då en risk att man som föräldrar tror att råmjölken inte tillräcklig och det kan då vara lätt tappa tilliten till amningen. Det är helt naturligt att barn som ammar att barn som ammas suger mycket ofta i början för att stimulera igång mjölkproduktionen så den anpassas efter barnets behov. Om barnet inte suger på bröstet och om mamman av någon anledning inte har möjlighet att stimulera bröstmjölkproduktionen så kan den försenas, uppmärksamma därför att det inte blir för glest mellan amnings- /urmjölkningstillfällena. Det är "aldrig" försent att stimulera igång mjölkproduktion men det är enklast att stimulerar igång ju närmre efter förlossningen det är, fördelaktigast inom de två första timmarna.

Vad kan vara bra att tänka på?

Amningen behöver inte ske på bestämda tider även om tillmatningen ibland måste ske regelbundet första dygnen. Passa på att amma var gång barnet visar sugbeteende, före, efter eller mellan tillmatningarna. Hud mot hudkontakten med barnet stimulerar amningsbeteendet. Många föräldrar upplever att det finns en risk att man blir fokusera på tillmatningen på grund av oro för barnet och glömmer/missar att stimulera den egna mjölkproduktionen även om det finns en önskan att amma helt.

Hur gör man för att stimulera mjölkproduktionen?

Fyra tips för att få igång bröstmjölken - om barnet inte suger!

  • Suger inte barnet – fortsatt ha mycket hud-mot-hudkontakt som stimulerar amningsbeteendet.
  • Kom ihåg att stimulera brösten – helst vid 8 tillfällen per dygn eller oftare.
  • Stimulera hellre korta stunder och ofta än sällan och länge.
  • Ju snabbare du startar desto fortare kommer mer mjölk.

Att tänka på när barnet får extra mjölkersättning.pdf

Sammanställt av Kristin Svensson (Universitetsbarnmorska, spec.amning)

Om du önskar helamma men tillmatar ditt barn

Amsak har sammanställt en guide som vänder sig både till föräldrar och personal när barnet tillmatas och mamman har en önskan om att uppnå helamning.