ANOVA

ANOVA är en multidisciplinär verksamhet på tvärvetenskaplig grund för behandling, utveckling och forskning inom Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin. Vårt övergripande uppdrag är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa, sexuellt våld och att utreda och behandla personer med könsdysfori. På mottagningen arbetar läkare (endokrinologer, androloger, urologer, laboratorieläkare, psykiater och rättspsykiater), sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och övrig sjukvårdspersonal och administratörer för bästa utredning och behandling, ca 45 personer. Vi samverkar omkring patienten i multidisciplinära team. Vi är en högspecialiserad verksamhet där aktiv forskning, undervisning och utveckling ingår som en naturlig del av verksamheten.

Den Andrologiska enheten diagnostiserar och behandlar män med sjukdomar och problem relaterade till reproduktion, sexualitet och hormonella sjukdomar (Andrologi). Dessutom utreds och behandlas personer oavsett kön med sexuella funktionsstörningar, sexuell tvångsmässighet, parafilier och annan riskabel sexualitet samt personer med könsdysfori.

Andrologiska Special Laboratoriet Laborativ Andrologi är en specialiserad del av laboratoriemedicin och avser undersökning av spermaprov och genetiska tester relaterade till spermieproduktion och funktion och därigenom finna orsaker till nedsatt fertilitet på grund av funktionsrubbningar hos mannen.

Den Sexualmedicinska enheten tar emot och utreder personer för såväl farmakologisk som psykoterapeutisk behandling av sexuell dysfunktion, kompulsiv sexuell störning och sexuell avvikelse. Vi har ett nationellt uppdrag för att försöka minska sexuellt våld genom att driva Hjälptelefonen, PrevenTell och har extra regeringsmedel för ett utvecklingsarbete för att etablera ett nationellt kunskapscentrum för frågor om sexuellt våld.

Den Transmedicinska enheten genomför diagnostiska utredningar, endokrinologisk behandling, koordinering av andra könsbekräftande medicinska behandlingar, stödja personer under den medicinska och sociala transitionen för vuxna personer med könsdysfori.