Medicinsk enhet Bäckencancer

Vi utreder och behandlar maligna sjukdomar i urinvägar, manliga och kvinnliga könsorgan samt tarm. Även benigna urologiska sjukdomar behandlas samt IBD.

Behandlingen av cancerpatienter är högt specialist och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi med patientresultat på nationellt och internationellt toppnivå. Vi arbetar tillsammans i multidisciplinära och -professionella team och behandlingsbeslut tas på multidisciplinära konferenser med t.ex opererande läkare (kirurg, urolog, gynekolog), onkolog, patolog, bilddiagnostiker och kontaktsjuksköterska.

Vi bedriver många tidigare av forskning (grundforskning, translationell och klinisk forskning) som är ett grundelement inom cancersjukvård för att ständigt förbättra behandlingsresultaten.

Inom ME Bäckencancer har vi följande uppdrag inom Nationell Högspecialiserad Vård (NHV):