NHV Trofoblastsjukdom

Trofoblastsjukdom är ett samlingsnamn för tumörer som uppkommer efter en graviditet. Det finns flera olika tumörtyper, till exempel molagraviditet, invasiv mola, choriocarcinom, placental site trofoblasttumör och epitelioid trofoblasttumör.

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva vård av trofoblastsjukdom som nationell högspecialiserad vård, sk NHV-uppdrag. Vården av trofoblastsjukdom bedrivs inom Sektion Gynekologisk cancer, Medicinsk enhet Bäckencancer, Tema Cancer.

Remissinformation
Remiss-till-nationellt-centrum-for-trofoblastsjukdom-2022-12-14 (3).docx
Remisser skickas till: nhvtrofoblastsjukdom.karolinska@regionstockholm.se

Mer information:

För mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen – Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm .

NHV-tillstånd på Karolinska