NHV HIPEC

Nationell högspecialiserad vård (NHV) HIPEC

Alltsedan september 2012 bedriver sektionen som ett av fyra centra i Sverige NHV vård för cytoreduktiv kirurgi och Hyperthermisk intraperitoneal chemoterapi (HIPEC) för cancer med lokal spridning till bukhinnan. Om utredning på din hemklinik visat att du har en tumör som spridit sig till bukhinnan beroende på kolorektalcancer, har pseudomyxoma peritonei (slembildande spridd tumör) eller har så kallat mesotheliom kan du remitteras till oss för behandling. I samband med operationen sköljer vi bukhålan med cellgifter i syfte att minska risken för återfall.

Remiss Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer (kirurgi samt onkologi)

Elektroniskt via Take Care:
S Kolorektal kir GI ca Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi mag-tarmcancer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi mag-tarmcancer
171 76 Stockholm

För mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen – Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm

NHV-tillstånd på Karolinska