NHV Avancerad bäckenkirurgi

Nationell högspecialiserad vård (NHV) Avancerad bäckenkirurgi

Från och med 1 juli 2024 bedriver vi som ett av tre centra i Sverige NHV vård för särskilt svår bäckenkirurgi. Detta innebär att patienter med särskilt utmanande kirurgiska problemställningar från hela landet kan erbjuda högspecialiserade operationer vid Karolinska. För patientgruppen finns ett utvecklat multidisciplinärt samarbete med omfattande kolorektalkirurger, urologer och gynekologer.

Remiss Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer (kirurgi samt onkologi)

Elektroniskt via Take Care:
S Kolorektal kir GI ca Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi mag-tarmcancer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi mag-tarmcancer
171 76 Stockholm

För mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen – Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm

NHV-tillstånd på Karolinska