Mottagning Barnneurologi 2 Solna

Adress och öppettider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 15:00

Telefon och telefontider

Appen "Alltid öppet"

Vi erbjuder

  • Kontakt med mottagningspersonal
  • Videomöte
  • Receptförnyelse
  • Intyg
Läs mer om hur du laddar ner och använder "Alltid öppet"

På mottagningen bedöms och behandlas barn med utvecklingsavvikelser, neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Om oss på Mottagning Barnneurologi 2

Många barn har flerfunktionsnedsättningar och behöver hjälp av olika yrkeskategorier inom vården. Vi arbetar därför ofta i team för att kunna ge en så bra och komplett vård som möjligt med patienten i centrum. Vilka som är med i teamen varierar, förutom läkare och specialistsjuksköterskor ingår ofta även andra yrkeskategorier som psykolog, fysioterapeut, logoped, kurator, arbetsterapeut och specialpedagog.

Inom vår verksamhet finns ögonläkare och ortoptist som har egna mottagningar. Det ingår även ett team för utredning av kognitiva funktionsnedsättningar hos barn med neurologisk/somatisk underliggande sjukdom som t. ex. autismspektrumstörningar, mental retardation, m.fl.

Ditt besök

Sök vård hos oss

Webbredaktör: Ulrika Isaksson

Granskare: Anna Freisinger , Verksamhetschef

Uppdaterad: