Dagkirurgisk Lounge Solna

Vi tar emot patienter från flera olika flöden och teman på Karolinska Solna. Främst tar vi emot dagkiurugiska patienter det vill säga patienter som går hem samma dag efter sin operation. Vi tar även emot preoperativa patienter det vill säga patienter som förbereds hos oss vid Dagkirurgiska loungen och som efter operation vårdas på sin slutenvårdsavdelning. 

Ditt besök

Webbredaktör: Monica Lindqvist

Granskare: Alexander Ahlberg , Verksamhetschef

Uppdaterad: