Försäkringsbolag

Har ni som remittent/vårdgivare uppdrag från försäkringsbolag kan ni få hjälp med fakturering till försäkringsbolag i Karolinska Universitetslaboratoriets webbtjänst, LabPortalen. Tjänsten innehåller dessutom elektroniska beställningar, elektroniska svar samt en samtyckesfunktion för patienten som därmed uppfyller lagkraven för patientsekretess.

5 anledningar att välja LabPortalen?

 1. LabPortalen är ett beställningssystem som kan användas för alla era patienter såväl försäkringspatienter som övriga patienter. Ni kan även använda LabPortalen för försäkringspatienter samt TakeCare eller andra elektroniska beställningssystem för övriga patienter.

 2. Healthcare Payment Solutions, HPS hjälper er att fakturera berörda försäkringsbolag.

 3. Faktureringsfunktionen aktiveras automatiskt när ni väljer Betalningsansvarig Försäkringsbolag.

 4. Skadenummer medföljer fakturaspecifikationen till försäkringsbolagen

 5. Det finns en kryssruta för patientens samtycke, att information om utförd analys får delges försäkringsbolag.

Du behöver:

 • Få tillgång till LabPortalen genom att anmäla er via vår blanketten.

 • En beställarkombika avsedd för privat vårduppdrag (dvs inte en beställarkombika tilldelad enligt uppdrag av HSF).

  Behöver du en beställarkombika för privat vårduppdrag, kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets Kundservice

Karolinska Universitetslaboratoriets Webbtjänst

Karolinska Universitetslaboratoriets erbjuder elektroniska remisser och svar via Labportalen.

Fördelar med LabPortalen:

 • Är patientsäkert!
 • Digitalt spårbart
 • Snabbare provsvar
 • Underlättar er remissadministration, det innebär ingen extra kostnad att ersätta pappersremiss med LabPortalen
 • Miljövänligt

För beställning av LabPortalen, fyll i en överenskommelse och skicka in till Kundservice

Beställning av Webbtjänsten Labportalen

Kundservice

 

Vad sker när jag beställer försäkringsanalyser på pappersremisser eller via andra elektroniska beställningar?

Från och med den 2 april 2020 fakturerar Karolinska Universitetslaboratoriet remittenten/vårdgivaren som sedan fakturerar respektive försäkringsbolag, i de fall andra lösningar än Labportalen används.