Provtagningsenheter som utför provtagning av prover som måste förvaras i värme

För patienter med Kryoglobulinemi kräver vissa prover förvaring i obruten värmekedja. Därför är det bara vissa laboratorier som kan utföra denna provtagning.