eP-torkat blod på filterpapper

Patienter med epilepsi står ofta på någon läkemedelsbehandling och behöver ibland mäta koncentrationen av läkemedel i plasma. eP (estimerat plasma)-torkat blod på filterpapper är ett alternativ för epilepsipatienter med läkemedelsbehandling som vill ta prover själva i sin hemmiljö i stället för att åka till en provtagningscentral eller en sjukhusmottagning. Det kan också vara aktuellt för sjuksköterskor i hemmet där man önskar provtagning på patienter med epilepsi som har svårt att transporteras till en provtagningscentral.

För att få tillgång till denna typ av provtagning ska behandlande läkare tillfrågas och besluta om det är möjligt att få hem provtagningskit för att utföra provtagningen själv i hemmiljö. Läkaren skickar med patienten en påse med provtagningsmaterial för egen provtagning. Patienten utför provtagningen hemma enligt instruktioner. Provet skickas sedan med vanlig post. Man kan inte få akutsvar på denna analys eftersom det tar ett par dagar att skicka samt analysera. Svaret kommer till den behandlande läkaren.

Praktisk information:

Om din behandlande läkare eller annan vårdgivare givit dig andra instruktioner så gäller dessa. Behöver du tolk så meddela verksamheten det i god tid innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information som dina rättigheter som patient, din journal samt service på sjukhuset.

Information provtagning:

Provet skall tas på morgonen, ca 5-15 minuter före den tid man tar sin medicin. Provet tas genom att man gör ett stick i fingret med en provtagare som utlöser sig automatiskt när man trycker den mot fingertoppen. Bloddroppar samlas upp på ett filterpapper. Läs noga igenom provtagningsinstruktionerna innan du påbörjar provtagning.

Instruktion till dig som skall ta blodprov i fingret och samla bloddroppar på filterpapper:

Provtagning barn

Provtagning vuxen

Efter provtagningen:

Bloddropparna på filterpappret står och torkar i minst tre timmar. Provet skickas sedan i ett kuvert som finns i påsen med normal postavgång. Följ anvisningar noga! Ett prov som tagits eller packats felaktigt kan inte analyseras.
Provet analyseras inom en vecka från att det inkommit till laboratoriet. Svaret går direkt till den behandlande läkaren. Provet sparas på laboratoriet i åtta veckor för eventuell omanalys, sedan kastas provet.