PK(INR) på närvårdslaboratorier

Nyhet

Fr.o.m. den 18/9 kommer PK(INR) på närvårdslaboratorier endast analyseras med snabbtest.

P-PK(INR) (Närvård) och P-PK(INR), kapillärt (Närvård) utgår ur sortimentet från och med 2023-09-18.  Lokal metod för PK(INR) är istället kP-PK(INR), snabbtest (Närvård).

För information om olika analysmetoder för PK(INR), se Provtagningsanvisningarna för PK(INR) (länk).

 

Kontaktperson vid frågor

Maria Farm,
Medicinskt metodansvarig, Biträdande Överläkare, PhD
Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet   
E-post: Maria Farm