PK (INR), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • PK(INR)
 • Protrombinkomplex
 • PK-dubbelkontroll
 • PK Initialtest
Rapportnamn: P-PK(INR), kP-PK(INR),kapillärt. Vid önskemål om analys lokalt på närlab beställs kP-PK(INR), snabbtest (närvård) se i så fall kommentar nedan. Önskas lokal analys på Ersta sjukhus beställs P-PK(INR), Ersta.
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av behandling med vitamin K-antagonister. Mått på leverns förmåga att syntetisera protein.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän (endast venös PK (INR, P-)

Ange eventuell Antikoagulantia/Waranbehandling.

Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. 

Ange alltid provtagningstid.
 
PK(INR) ska generellt sett tas venöst enligt ovan. I undantagsfall, t. ex. vid uttalat behov av liten provtagningsmängd rekommenderas:
 
 • I första hand venös provtagning i Mikrorör Citrat 3,2% 1 mL, blå propp (Minicollect). OBS! Provet får ej tas kapillärt.
  För mer information se publikation på denna webbida (länk).​
 • i andra hand kapillär kP-PK(INR), snabbtest
  Se fältet kommentar nedan
 • i tredje hand kP-PK(INR), kapillärt med mikrocaps i särskilda rör innehållande 400 uL citratbuffert. Skall om möjligt undvikas, då risk för manuella fel föreligger.

Tilläggsinformation

Provtagning i CTAD-rör accepteras.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
 
Observera att prov för PK(INR) inte får förvaras i kylskåp. 
 

Waranbehandlad patient

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 36 timmar


Icke Waranbehandlad patient

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 8 timmar


Centrifugering:

 • 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). 
 • Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning. 


Centrifugerat och avhällt prov:

 

Waranbehandlad patient

 • Fryst, vid längre än 36 timmars förvaring


Icke Waranbehandlad patient

 • Fryst, vid längre än 8 timmars förvaring

Referensintervall:
≤1,2

Referensintervall gäller från 16 år.

(Riktområde vid AVK-behandling: 2,0-3,0)​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

PK(INR) kan analyseras kapillärt med snabbtest på instrumentet CoaguChek, patienten måste först lämplighetstestas då ca 10% av waranpatienter får falskt höga PK(INR) i snabbtest. Detta beror på analytisk interferens och de måste istället följas med vanligt venöst PK(INR) som analyseras på centrallab.

Se information hur man bedömer om patienten är lämplig för snabbtest PK(INR) på CoaguCheck.


Snabbtest kan utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska och beställs då som PK(INR), snabbtest (Närvård), se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.


Snabbtest kan utföras av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset