PK (INR), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • PK(INR)
 • Protrombinkomplex
Rapportnamn: P-PK(INR), kP-PK(INR),kapillärt resp. kP-PK(INR), snabbtest
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av behandling med vitamin K-antagonister. Mått på leverns förmåga att syntetisera protein.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän (endast venös PK (INR, P-)

Ange eventuell Antikoagulantia/Waranbehandling.

Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. 

Ange alltid provtagningstid.

PK(INR) ska generellt sett tas venöst enligt ovan. I undantagsfall, t. ex. vid uttalat behov av liten provtagningsmängd rekommenderas:
 
 • I första hand venös provtagning i Mikrorör Citrat 3,2% 1 mL, blå propp (Minicollect). OBS! Provet får ej tas kapillärt.
  För mer information se publikation på denna webbida (länk).​
 • i andra hand kapillär kP-PK(INR), snabbtest med analys på patientnära instrument (t. ex. STart eller CoaguCheck). Se fältet kommentar
 • i tredje hand kP-PK(INR), kapillärt med mikrocaps i särskilda rör innehållande 400 uL citratbuffert. Skall om möjligt undvikas, då risk för manuella fel föreligger.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

Observera att prov för PK(INR) inte får förvaras i kylskåp. 

Waranbehandlad patient
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 36 timmar
Icke Waranbehandlad patient
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 8 timmar
Centrifugering:
 • 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). 
 • Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning. 
Centrifugerat och avhällt prov:

Waranbehandlad patient
 • Fryst, vid längre än 36 timmars förvaring
Icke Waranbehandlad patient
 • Fryst, vid längre än 8 timmars förvaring

Referensintervall:
≤1,2

Referensintervall gäller från 16 år.

(Riktområde vid AVK-behandling: 2,0-3,0)​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​PK(INR) kan analyseras kapillärt med snabbtest på instrumentet CoaguChek. 

Observera att vissa patienter ej kan analyseras med snabbtest – vilket måste ”initialtestas” innan snabbtest används för patienten. Se info om snabbtest för PK(INR) på CoaguCheck. ​

Analysen utförs på vissa närvårdslab och beställs då som PK(INR), snabbtest (Närvård). 

Analysen kan även utföras med så kallad Patientnära Analys (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​​