Analysen Bakterie-DNA, sepsispanel (T2) utförs igen

Nyhet

Analys för Bakterie-DNA, sepsispanel (T2) utförs återigen på Klinisk mikrobiologi

Undersökningen Bakterie-DNA, sepsispanel (T2) går nu att beställa för analys.
Beställ: Bakterie-DNA, sepsispanel (T2) -B

Observera att analysen kräver 3-4 mL EDTA-blod för att kunna utföras.
Se provtagningsanvisning Bakterie-DNA och Candida-DNA, sepsispanel (T2)

För frågor kontakta
Kundservice
Karolinska Universitetslaboratoriet
Telefon: 08-123 719 99