Beställning av frysta trombocyter

Beställning av frysta trombocyter

Beställning spike för anslutning av plasma