Team för neuromuskulära sjukdomar

Kontaktuppgifter

Kontaktperson, vuxenteamet:

  • Helene Hallin, koordinator/sjuksköterska, Neurologkliniken,
    Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
    E-post till Helene Hallin

Kontaktperson, barnteamet:

Ansvarig specialist, vuxenteamet:

Ansvarig specialist, barnteamet:

Team för neuromuskulära sjukdomar är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för EURO-NMD

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare / remissförfarande 

Remisser skickas till:

Teamet för neuromuskulära sjukdomar för barn, Barnneurologmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska vägen 37A, 17176 Stockholm.

Teamet neuromuskulära sjukdomar för vuxna, Neuro Huddinge – Neurologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, R52/R54, 141 86 Stockholm.

Om remissen berör en patient med diagnos som ingår i NHV-uppdraget finns specifik remiss som bör bifogas, se vidare information – Nationell högspecialiserad vård – viss vård vid neuromuskulär sjukdom

Kort om diagnosgruppen

Neuromuskulära sjukdomar är ett brett begrepp som omfattar mer än 200 olika diagnoser och som resulterar i olika grader av funktionshinder kopplade till muskelfunktion. En individ av 1500 har en neuromuskulär sjukdom. Orsaken kan vara störningar i perifera nervers funktion eller sjukdomar i muskulaturen. De flesta tillstånden inom denna grupp har en genetisk orsak. Utredning, uppföljning och behandling av patienterna kräver ett multidisciplinärt omhändertagande.

Team för neuromuskulära sjukdomar

Teamets uppgift är att erbjuda sjukvård, samla och sprida kunskap om diagnosen samt samverka med samhällsaktörer och patientrepresentanter. Expertteamet har ett nära samarbete med expertteamet i Göteborg och andra expertteam i Sverige, Hälsa och habilitering samt patientorganisationer. Teammedlemmar deltar i olika forskningsprojekt, nationellt som internationellt.

Mer information

https://ern-euro-nmd.eu/

NSMA - Nätverket för spinal muskelatrofi

NEURO - föreningen