Provtagningsenheter som utför special provtagning

Här har vi listat de laboratorier som utför provtagning som inte alla våra laboratorier utför. Finns inte provet som du ska ta med i listan nedan, betyder det att den utförs på alla Karolinskas provtagningsenheter.

Provtagningsenheter som utför specialprovtagning

Provtagningsenheter som utför specialprovtagning, fortsättning