Provtagning vid faderskapsärende

Karolinska Universitetslaboratoriets alla provtagningsenheter utför blodprovtagning och fyra provtagningsenheter utför munskrapsprovtagning för faderskapsutredning. Faderskapstester/släktutredningar beställs oftast av kommunernas socialnämnder och av domstolar. På uppdrag av Migrationsverket utförs även släktutredningar i familjeåterföreningsärenden.

Provtagningsintyg/ Beställningsunderlag

En förutsättning för faderskapstest är en beställning, provtagningsintyg från vårdgivare eller myndighet. Före provtagningen ska läkaren/myndigheten som ansvarar för provtagningen (beställare) utfärda ett provtagningsintyg för den person som ska lämna provet (provgivaren). På intyget ska det framgå vem som är Beställare samt Provgivare.

Använd Rättsmedicinalverkets provtagningsintyg, som även finns på Socialstyrelsens hemsida.

Rättsmedicinalverkets hemsida kan du läsa mer om faderskaps- och moderskapsutredningar/släktutredningar.

Privat beställda faderskaps-/släktutredningar

Provtagningsintyg med en privatperson som beställare accepteras inte. Provtagning sker enbart utifrån provtagningsintyg/beställningsunderlag utfärdat av svensk vårdgivare eller myndighet.

Provtagning

Blodprovtagning för faderskap utförs på alla Karolinskas provtagningsenheter

Följande provtagningsenheter utför munskrapsprovtagning för faderskapsärende:

Danderyds sjukhus provtagningscentral

 

Karolinska Huddinge provtagningscentral

Karolinska Solna vuxen/barn provtagningscentral

Sollentuna sjukhus provtagningscentral

Solna närlaboratorium

Solna centrum provtagningscentral

Tureberg Närlaboratorium