Potentiella chefer - vårt utvecklingsprogram för framtidens ledare

Medicinsk Diagnostik Karolinska har ett unikt utvecklingsprogram för potentiella chefer. Programmet riktar sig till medarbetare utan chefsbefattning, men som har intresse för ledarskap och viljan att driva utveckling genom sitt ledarskap samtidigt som man identifierar och ta tillvara möjliga chefskandidater. Efter genomgånget program ska deltagarna ha fått en fördjupad kunskap och förståelse för de utmaningar chefsrollen innebär för att avgöra om chefsrollen är intressant.

Webbredaktör: Erika Sjöbom