”Dölj inte att du vill bli chef och får du delta i programmet – ta chansen!

Med viljan att bli chef, öppet sinne och redo att gå utanför sin komfortzon började Stefan Cvetkovic chefsprogrammet inom Medicinsk Diagnostik Karolinska. Efter internatet, fyra dagar senare, gick han därifrån med känslan – det här är rätt!

Programmet Potentiella chefer innebär att man undersöker viljan hos deltagarna att bli chef och erbjuder dem möjligheten att prova på ledarskapet. Redan under studietiden hade Stefan tänkt sig en framtid som chef och först hade han visat intresse för att gå utbildningen ”Att leda utan att vara chef”. När han framförde det föreslog hans chef att han i stället skulle gå programmet Potentiella chefer. - Hon såg att jag gärna ville bidra för att utveckla verksamheten och själv utvecklas och att jag var villig att ta tag i taktpinnen samt var lyhörd. Jag fick gruppen att sträva mot samma mål.

”Dölj inte att du vill bli chef”

Nu finns det ju de som inte är så öppna som Stefan och kanske känner sig obekväma med att berätta för sin chef att de själva vill bli chefer. På det svarar Stefan. - Man ska inte dölja att man vill bli chef, utan får göra sin röst hörd och ta upp det enskilt med chefen. Du kanske sitter med goda ledaregenskaper och det är något Karolinska ska ta vara på, personer som öppet uttrycker att de vill vara chefer i framtiden.

Lärde känna sig själv

Programmet är utvecklat så att deltagarna får prova på att vara chef med bland annat rollspel och feedbacksövningar. Medverkande i programmet är mentorer som coachar deltagarna under programmets gång. - Det var väldigt bra mentorer och man fick bra feedback på de aktiviteter man deltog i, så jag fick bra självinsikter, lärde känna mig själv och ingjutet mod att det här är rätt!

Inför programmet valde Stefan att ha ett öppet sinne och han tycker inte att det går att förbereda sig inför starten. - Man kommer dit ganska oförberedd egentligen. Du får en agenda, men vet inte vad som sker i praktiken. Så det bästa är att komma dit med ett öppet sinne, vilja att jobba hårt med sin personliga utveckling och vara mottaglig för feedbacken och de reflektioner som mentorerna delar med sig av.

Skuggade en chef efter programmet

Efter programmet med rollspelsövningar ville Stefan få lite praktisk inblick i chefskapet så han tog initiativ till att skugga en verksam chef. - Jag fick ta del av en chefs vardag, vilket betyder väldigt mycket. Ibland kan chefen upplevas som anonym och man undrar vad han eller hon gör på sitt rum. Men nu fick jag ta del av händelser ur chefens perspektiv och se vilket ansvar de axlar.

Bra stöd sitt i sitt ledarskap

Stefan är idag tillförordnad chef inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och han tycker att man får ett bra stöd från närmaste chefen, andra chefskollegor eller HR om det är något personalärende.

- Man behöver inte känna sig ensam med sina frågeställningar, det finns alltid någon man kan diskutera med för att få stöd och råd i hur man ska lösa något problem.

 

Fakta:
Stefan Cvetkovic
Yrke: Leg. Biomedicinsk analytiker
Verksam: Tillförordnad enhetschef inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM)
Började på Karolinska: 2010
Gick programmet Potentiella chefer: 2019/2020

 

Text: Christina Almgren