Att vara en del av ett lag är en central del av ledarskapet

Trött på ett positivt sätt, fylld av energi och väldigt glad, så sammanfattar Finn Thormark Frösts sin känsla när han kom hem från internatet där han deltog i programmet Potentiella chefer. Genom att dela med sig av själv fick han mycket tillbaka av andras lärdomar och erfarenheter vilket också gav honom ett värdefullt nätverk.

När pandemin slog till var Finn en del av en grupp som arbetade med försörjning av blodgasinstrument, han var medicinsk ansvarig i processen. Det blev en nyttig erfarenhet när han fick arbeta med projektledning inom den operativa gruppen för storskalig testning.

- Vi jobbade intensivt, tog många egna initiativ och hade begränsade resurser men vi såg till att lösa uppgiften.

Ledaregenskaper och viljan liksom förmågan att lösa uppgifter under press sattes på prov, vilket Finn tror bidrog till att hans chef nominerade honom till programmet (tidigare omgångar har chefen nominerat medarbetare till programmet, vilka sedan har blivit intervjuade och fått göra tester innan de blev antagna, reds. anmärkning).

Lagarbete

Finn återkommer ofta till vikten av gruppen för att nå resultat vilket också är ett skäl till att han är intresserad av att bli chef. På internatet ingick det flera gruppövningar som han minns som både lärorika och roliga.
- Det är väldigt roligt att arbeta med människor och att arbeta i och med grupper. Att vara en del av ett lag är för mig en central del i ledarskapet. Under gruppövningarna märkte man hur processerna satte sig och hur gruppen utvecklades och hittade samarbetsformer för att lösa svåra uppgifter tillsammans. Den insikten var rolig att ta med sig till jobbet!

Värdefullt nätverk

Efter programmet bildades ett nätverk som träffades under ett år tillsammans med en mentor för att diskutera utmaningar och frågeställningar.
- Kontakter med de andra deltagarna under internatet var supervärdefullt, jag fick ett viktigt nätverk och vi har kontakt än idag.

Generellt tycker Finn att alla deltagare var liksom honom öppna för att bjuda på sig själva. Han gick dit med en öppen inställning och var beredd på att det skulle bli utmanande och att ta till sig det som kom.
- När du själv vågar dela med dig får du mycket tillbaka. Utbytet med övriga deltagare och övningarna, där vi delade med oss lärdomar och erfarenheter, visade tydligt hur en grupp kan utvecklas samtidigt som man själv gör det.

Rollspel för att prova chefskap

Rollspelsövningarna som gick ut på att prova på chefskapet gav Finn en annan förståelse för sin egens chefs vardag och det ser han också är värdefullt i sitt medarbetarskap.

- Vare sig du väljer att gå in i en chefsroll, få en drivande roll eller utveckla ditt medarbetarskap har man stor nytta av kursen och man har roligt under internatdagarna. När du får en större inblick i en chefs vardag kan det också hjälpa dig i ditt eget medarbetarskap, samarbetet blir på ett annat sätt. Jag tror alla kan hitta delar i programmet som passar just en själv, oavsett vilken roll man har idag.

 

Finn Thormark Fröst
Började på Karolinska 2014
Specialistläkare, Klinisk Kemi, PNA-samordnande läkare
Medicinskt ledningsansvarig läkare, Laboratorier för Närvård och Preanalys
Gick programmet 2020

 

Text: Christina Almgren