IFL - immunofluorescens

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • IFL
  • immunofluorescens
  • lupus
  • pemfiogoid
Metod:

​Immunfluorescens/histopatologi

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

​Preparat läggs ofixerat i en lätt fuktad koksaltskompress för omgående transport till laboratorium. Vid längre transporttid utomläns, ska preparaten läggas i Michel´s lösning. 

Ange alltid från vilket område preparatet är taget på både kärl och remiss. Om flera prover tas läggs dessa i separata kärl och särmärkning anges på kärl och remiss med siffror.

Tilläggsinformation

​Frågor hänvisas till respektive histopatologiskt laboratorium på telefon enligt nedan:

IFL-hudpatologi
Danderyd tel 08-123 559 95
Solna tel 08-517 715 56
Södersjukhuset tel 08-123 628 80

IFL-oralpatologi Solna
tel 08-517 745 26​

För IFL på njurbiopsi se specifik provtagningsanvisning: Njurbiopsi, histopatologisk diagnostik.


Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

​Kylskåpstemperatur

Svarsrutiner:

​Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover

Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80e percentilen. 

Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.


Ackreditering:

​Nej