Njurbiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi / Elektronmikroskopi
Provtagning:
Biopsier ska föranmälas till laboratoriet dagen innan provtagning.

Två biopsier tages.
Biopsi nr 1 lägges så snabbt som möjligt i 4% buffrad paraformaldehyd. Av denna biopsi tar vi material till elektronmikroskopi.

Biopsi nr 2 läggs på en koksaltfuktad kompress som i sin tur placeras i en burk med lock. Provet lämnas snarast till laboratoriet.
Om biopsi nr 2 ska transporteras, läggs den i Zeus tissue fixative, vilket gör att provet klarar sig i fem dygn.
Fixering: Se ovan
Förvaring / transport:

I väntan på transport förvaras provet i rumstemperatur.

Om biopsier ska skickas med post är adressen;

Huddinge 
Njur-och transplantationslaboratoriet
Klinisk patologi/cytologi F46 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Solna
Njurpatologilaboratoriet
Klinisk patologi/cytologi R8:02
Karolinska Universitetsjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Kommentar:

Provet kan skickas vardagar. Labbet har stängt lördag och söndag.

Vid förfrågningar, föranmälningar eller utförligare provtagningsanvisningar
ring enligt följande;

Huddinge 
Njur- och Transplantationslaboratoriet
telefon 08 - 585 878 77 alt. 08-585 800 00 sökare 2551

Solna
Njurpatologilaboratoriet telefon 08 - 517 740 66 eller 08 - 517 745 22