Urin, bakterieodling

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om urinvägsinfektion, pyelonefrit eller kontroll efter infektion
Beställ: Bakterieodling -urin
Beställ: Bakterieodling -U KAD
Ange misstanke om infektion i övre urinvägarna på Kliniska uppgifter

Vid bakterieodling för gravida och nyförlösta
Fynd av betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) svaras ut oavsett bakterietal
Beställ: Bakterieodling gravida -U

Bakterieodling vid blåspunktion
Beställ: Bakterieodling -U, ange Blåspunktion på Kliniska uppgifter.

Bakterieodling vid tappat prov
Beställ: Bakterieodling -U, ange Tappat prov på Kliniska uppgifter.

Vid misstänkt urinvägsinfektion orsakad av andra patogener än de vanliga
Kan beställas när vanlig odling är negativ och misstanke om infektion kvarstår.
Beställ: Bakterieodling -U, ange önskemål om utvidgad odling på Kliniska uppgifter.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange på beställningen
- misstanke om övre urinvägsinfektion/pyelonefrit
- symtom
- blåsinkubationstid, om mindre än 4 tim
- om provet är blåspunktion, tappat eller nefrostomi
- pågående/planerad antibiotikabehandling
- graviditet eller nyförlöst
- immunsuppression
Provtagning:

Bild på rätt urinmängd

Bakterieodling och Bakterieodling gravida
- urin, Sterilt provrör, mittstråleurin 4-9 mL (fyll röret till hälften med urin) Provtagning urinodling

Bakterieodling KAD
- urin från kateter, Sterilt provrör, 4-9 mL urin Provtagning U-KAD
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt. Rumstemperatur ger ökad tillväxt av bakterier i provet vilket kan ge felaktigt provsvar.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Felkällor: Faktorer som påverkar analysresultat är prov förvarat i rumstemperatur, tidigare/pågående antibiotikabehandling, blåsinkubationstid mindre än 4 timmar och lång transporttid.
Svarsrutiner:
Relevanta fynd kvantifieras och art- och resistensbestämning utförs. I bedömningen tas hänsyn till remissuppgifter, typ av provtagning, antal bakterier och antal bakteriearter.

Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

Bakterieodling gravida: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Fynd av betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) svaras ut oavsett bakterietal när det anges att patienten är gravid/nyförlöst.

Bakterieodling, utvidgad: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Vid utvidgad odling påvisas anaeroba eller andra långsamväxande bakterier.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​