Trofozoit, parasiter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid misstänkt amöbadysenteri

Vid misstanke om amöbadysenteri bör i första hand fecesprov för Parasit-DNA tas.
Beställ: Parasit-DNA -F
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Trofozoiter, färskprov

Vid misstänkt amöbaabscess med Entamoeba histolytica

Beställ: Parasit-DNA - Absc (abscess)
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Mikroskopi för trofozoiter rekommenderas inte på grund av låg känslighet.

Vid misstanke på Dientamoeba fragilis infektion

Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning.
Beställ: Parasiter, mikroskopi -F
Ange frågeställning Dientamoeba fragilis på Kliniska uppgifter.

Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Parasit-DNA

Använd Fecesrör​​
- Feces, 2-3 skedar Provtagning Feces

Använd Sterilt provrör
- Abscessmaterial från punktat/aspirat 3 - 5 mL

Trofozoiter, färskprov

Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-123 811 28, vardagar 8.00-15.30.

Använd Sputumburk
- Feces, om möjligt blodiga eller slemmiga partier, fyll cirka halva burken.
Provet samlas vid diarré och ska omedelbart transporteras till laboratoriet efter provtagning. Använd gärna uppvärmd termos, 37 grader, för transport av provet till laboratoriet.

Parasiter, mikroskopi (Dientamoeba fragilis)

Använd SAF-rör (Rör med SAF-lösning)
- Feces, 2-3 skedar feces
Kontakta parasitlaboratoriet för SAF-rör. Laboratoriet skickar röret. Telefon: 08-123 811 28

Blanda provet med SAF-lösningen direkt efter provtagningen för att provet ska fixeras.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Fecesrör och Sterilt provrör till Parasit-DNA

- Förvara provet kylt.
- Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Sputumburk till Trofozoiter, färskprov

- Lämna provet omedelbart till parasitlaboratoriet.
- Förvara provet i rumstemperatur alternativt i 37 grader. Färskprov får inte kylas av under transporten.

SAF-rör

- Förvara provet kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet

- Parasit-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.
- Trofozoiter, färskprov: Svar lämnas samma dag, vardagar.
- Parasiter mikroskopi (Dientamoeba fragilis): Svar inom 1-3 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​