Trofozoit, parasiter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstänkt amöbadysenteri
Vid misstanke om amöbadysenteri bör i första hand prov för Parasit-DNA tas.
Beställ: Parasit-DNA -feces
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Trofozoiter, färskprov

Vid misstänkt amöbaabscess med Entamoeba histolytica
Beställ: Parasit-DNA - abscess
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Mikroskopi för trofozoiter rekommenderas inte på grund av låg känslighet.

Vid misstanke på Dientamoeba fragilis infektion
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning.
Beställ: Parasiter, mikroskopi -F
Ange frågeställning Dientamoeba fragilis på Kliniska uppgifter.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Parasit-DNA
- feces i Fecesrör​, 2-3 skedar feces Provtagning
- abscessmaterial från punktat/aspirat, Sterilt provrör, 3 - 5 mL

Trofozoiter, färskprov
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-585 813 00, vardagar 8.00-15.30.

- feces, Sputumburk, om möjligt blodiga eller slemmiga partier, fyll cirka halva burken.
Provet samlas vid diarré och ska omedelbart transporteras till laboratoriet efter provtagning. Använd gärna uppvärmd termos, 37 grader, för transport av provet till laboratoriet.

Parasiter, mikroskopi (Dientamoeba fragilis)
- feces, Fecesrör med SAF-lösning, 2-3 skedar feces
Kontakta parasitlaboratoriet för SAF-rör. Laboratoriet skickar röret. Telefon: 08-585 811 28

Blanda provet med SAF-lösningen direkt efter provtagningen för att provet ska fixeras.
Förvaring / transport:
Parasit-DNA och Parasiter mikroskopi:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Trofozoiter, färskprov: Lämna provet omedelbart till parasitlaboratoriet, förvara provet i rumstemperatur alternativt i 37 grader. Färskprov får inte kylas av under transporten.
Svarsrutiner:
Parasit-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Trofozoiter, färskprov: Svar lämnas samma dag, vardagar.
Parasiter mikroskopi (Dientamoeba fragilis): Svar inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​