Sporotrix

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Sporotrix

Beställ: Svampodling -Vävnad eller annan provlokal, beroende på var infektionen är lokaliserad
Ange Sporotrixmisstanke på Kliniska uppgifter.

Direktmikroskopi ingår, utförs dock inte på pinnprov.

Svamp sekvensering

Sekvensering kan utföras på begäran.
Se Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering​

Tilläggsinformation

Sporothrix arter förekommer oftare i tropiska och subtropiska Amerika men finns även endemiskt i Japan.

Sporotrikos är oftast en subkutan infektion, vanligtvis kronisk. Infektionen förblir lokal hos immunkompetenta individer medan fungemi och disseminerad infektion kan förekomma hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange Sporotrixmisstanke på beställningen/remissen.

Provtagning:

Svampodling

Använd Sterilt provrör med koksaltlösning
- Vävnad, minst 2 mm läggs i rör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. 

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör

- Förvara provet kylt. ​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 4 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​