Parotitvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Påssjuka
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Akut parotit och orkit:    
Beställ: Parotitvirus-RNA -Saliv, -U 
Beställ: Parotit-Ak -S (serum)
Analys: Parotit IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Meningit:       
Beställ: Parotitvirus-RNA -Csv
Beställ: Parotit-Ak -S (serum)
Analys: Parotit IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus          
Beställ: Parotit IgG -S (serum)
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Parotitvirus-RNA
- Saliv, Sterilt provrör/burk, cirka 2 mL saliv
- Urin, Sterilt provrör, 5-10 mL
- Cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv

Parotit-Ak och Parotit IgG
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Parotit-Ak och Parotit IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Parotitvirus-RNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​