MRSA

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening av bärarskap, MRSA
Beställ: MRSA-DNA

Aktuell information finns i handlingsprogram på Vårdhygien Stockholms län, vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien

Tilläggsinformation

MRSA är resistent mot betalaktam-antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, monobaktamer och karbapenemer) utom ceftarolin. MRSA-isolat är dessutom ofta resistenta mot flera andra typer av antibiotika.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om provet tas på grund av smittspårning eller screening/provtagning.
Provtagning:
MRSA-DNA
Bild på TRANSWAB lila​
- instickställe, TRANSWAB lila Provtagning instickställe
- näsa, TRANSWAB lila, Provtagning, se ​Tilläggsinformation
- perineum, TRANSWAB lila, Provtagning, se ​Tilläggsinformation
- stomi, TRANSWAB lila
- svalgsekret (tonsiller + bakre svalgvägg), TRANSWAB lila Provtagning svalg
- sårsekret och eksem, TRANSWAB lila Provtagning sår
- urin-KAD, sterilt provrör Provtagning urin  
- övrigt. Ange typ av prov.
   
Önskas även bakterieodling skicka separat beställning och prov. 

Tilläggsinformation

Näsa
Baktset. Fukta pinnen med koksaltlösning före provtagningen. Ta prov från området närmast innanför näsöppningen, näsvingens insida, genom att provtagningspinnen trycks mot slemhinnan och roteras. 

Perineum
Baktset. Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen i området mellan ändtarmsöppningen och yttre könsdelarna.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Om provet kommer till laboratoriet före klockan 12 vardagar påbörjas analys samma dag. Schemalagd provtagning bör därför förläggas till förmiddagar.
Felkällor: MRSA som saknar nuc-gen eller har muterade nuc-gen är mycket ovanliga. Dessa stammar detekteras inte med MRSA-screening.
Svarsrutiner:
MRSA-DNA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Förstagångsfynd av MRSA telefonbesvaras.

Tillfällig förändring
I nuläget kan svarstiden för vissa negativa provsvar bli något längre, upp till tre dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​