MERS-coronavirus, SARS-coronavirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstänkt luftvägsinfektion
- MERS-coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)
- SARS-coronavirus      
Diagnostik utförs av Folkhälsomyndigheten
 
Karolinska Universitetslaboratoriet utför diagnostik av Coronavirus SARS-CoV-2
Remiss:
Folkhälsomyndigheten
Vid diagnostik av MERS-coronavirus eller SARS-coronavirus. Använd Remiss för speciell diagnostik 

Andra mikrobiologiska beställningar
Använd remiss Klinisk mikrobiologi vid diagnostik av andra frågeställningar. Ange i anamnestexten vid klinisk misstanke om MERS-coronavirus eller SARS-coronavirus.
Provtagning:
Vanligtvis tas luftvägsprov, se anvisningar från Folkhälsomyndigheten
- MERS-CoV
- SARS-CoV
 
Prov med andra mikrobiologiska frågeställningar tas enligt ordinarie rutiner.
Förvaring / transport:
Folkhälsomyndigheten
Remittenten skickar provet till Folkhälsomyndigheten vid diagnostik av MERS-coronavirus eller SARS-coronavirus. Läs mer om Folkhälsomyndighetens direktiv för Transport av prov

Andra mikrobiologiska frågeställningar
Förvara och skicka prov enligt ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:

​Se Folkhälsomyndigheten

Ackreditering:
Karolinska Universitetslaboratoriet utför inte diagnostik av MERS-coronavirus och SARS-coronavirus.