HTLV

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Humant T lymfotropt-virus
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: HTLV 1-/HTLV 2-Ak-S

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: HTLV 1-/HTLV 2-Ak-S

Fertilitetsscreening
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HTLV 1-/HTLV 2-Ak
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

HTLV 1-/HTLV 2-AK: Negativt svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare 2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​