Fusobacterium necrophorum

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om klinisk infektion med Fusobacterium necrophorum.

Förekommer särskilt hos unga vuxna.
Beställ: Fusobacterium necrophorum-DNA-Svalg

Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Fusobacterium necrophorum-DNA
- Svalgsekret, TRANSWAB lila Provtagning svalgsekret
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Felkällor: Bärarskap av F. necrophorum förekommer.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​
Kommentar:
Asymtomatiskt bärarskap förekommer hos unga vuxna (18-25 år). Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling. F. necrophorum är vanligen känslig för amoxicillin, metronidazol och klindamycin.