Dengue- och Chikungunyavirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Chikungunyavirus
  • Denguevirus
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om aktuell infektion med dengue- eller chikungunyavirus efter resa i endemiskt område.
Diagnostik för både PCR och antikroppar ska alltid beställas.

PCR
Beställ: Dengue-, Chikungunyavirus -PCR -S
Analys: Denguevirus-RNA och Chikungunyavirus-RNA utförs alltid tillsammans.

Antikroppar
Beställ: Dengue-, Chikungunyavirus -Ak -S
Analys: Chikungunyavirus IgG-Ak, Chikungunyavirus IgM-Ak, Denguevirus IgG-Ak, Denguevirus IgM-Ak utförs alltid tillsammans.
Remiss:
​​Klinisk mikrobiologi

Ange på Kliniska uppgifter
  • Insjukningsdatum
  • Symtom 
  • Uppgift om utlandsvistelse, land och tidpunkt för vistelsen.
Provtagning:
​Tag 2 stycken serumrör när både PCR-analys och antikroppar beställs. 

Dengue-, Chikungunyavirus -PCR
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Dengue-, Chikungunyavirus -Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör:
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemp: max 1 dygn
  • Kyl: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Centrifugerat prov:
  • Kyl: mer än 3 dygn, 
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​

Svarsrutiner:
​Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

PCR: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Antikroppar: Svar lämnas inom 5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.