Clostridioides difficile

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Clostridium difficile
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Clostridioides difficile

Provtagning framför allt indicerad vid antibiotikautlöst diarré.
Beställ: Clostridioides difficile toxin B-DNA -F 

Tolkning vid fynd på barn

Fynd på barn under 2 år ska tolkas med försiktighet då upp till 75% av
symptomfria barn under 2 år är bärare av Clostridioides difficile.

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Clostridioides difficile toxin B-DNA

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar, se Provtagning feces

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Fecesrör

  • Förvara provet kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

- Clostridioides difficile toxin B-DNA:
För prover från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare: Svar lämnas senast nästa vardag.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​