Clostridioides difficile

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Clostridium difficile
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Clostridioides difficile

Provtagning framför allt indicerad vid antibiotikautlöst diarré.
Beställ: Clostridioides difficile toxin B-DNA -F 
 

Tolkning vid fynd på barn

Fynd på barn under 2 år ska tolkas med försiktighet då upp till 75% av symptomfria barn under 2 år är bärare av Clostridioides difficile.
Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Clostridioides difficile toxin B-DNA
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar, se Provtagning feces
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Clostridioides difficile toxin B-DNA:
För prover från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset:
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Övriga beställare: Svar lämnas senast nästa vardag.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster.​​​