BK-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: BKV
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om nefropati hos njurtransplanterade eller hemorragisk cystit hos immunsupprimerade
Beställ: BK-virus-DNA kvant -P
Beställ: BK-virus-DNA kvant -U
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
BK-virus-DNA kvant
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- urin, Sterilt provrör, 5-10 mL

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

BK-virus-DNA kvant: Svar lämnas inom 3-5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​