BK-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: BKV
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om nefropati hos njurtransplanterade eller hemorragisk cystit hos immunsupprimerade
Beställ: BK-virus-DNA kvant -P
Beställ: BK-virus-DNA kvant -U
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
BK-virus-DNA kvant
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp
- Urin, Sterilt provrör, 5-10 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: max 1 dygn
- Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:
- Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
- Rumstemperatur: max 1 dygn
- Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt

Övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
BK-virus-DNA kvant: Svar lämnas inom 3-5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​