Babesia

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt babesios
Beställ: Babesia -B

Tilläggsinformation

Babesios är en malarialiknande zoonos som sprids via fästingar företrädesvis i tempererat klimat. Ger ospecifika influensaliknande symtom med feber, frossa och muskelvärk och samt eventuellt gulsot. 
 
Diagnostiken utförs med mikroskopi.
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-517 719 99, vardagar 8.00-15.30

Babesia
- venöst blodprov i EDTA-rör, lila propp
- kapillärt blodprov, utför tjock droppe och utstryk,  minst 2 objektglas med tjock droppe och 2 objektglas med utstryk.
Låt torka ordentligt liggande på bänk i rumstemperatur.

Provtagning och hantering, se Malaria
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

EDTA-blod
  • Skicka provet omedelbart till laboratoriet.
  • Provet ska vara på parasitlaboratoriet inom 1 timme, för att trofozoiterna inte ska bli påverkade av EDTA i röret.
Tjock droppe och utstryk
  • ​Påverkas inte av transporttiden.
  • Skickas till laboratoriet i transportask för objektglas.
  • Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Babesia: Svar lämnas inom 3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​