Malaria

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
 • Plasmodium falciparum
 • Plasmodium vivax
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodium knowlesi.
Akutföreskrifter:
Malariaprov behandlas som AKUTPROV

Vardagar

Kontakta Parasitlaboratoriet före provtagning genom Kundservice 08-123 719 99.

Jourtid
Vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar.

Kontakta infektionsjouren före provtagning.
Huddinge växel: 08-585 800 00
Solna växel: 08-123 700 00

Under jourtid lämnas alla malariaprover till Klinisk kemi som utför Malaria snabbtest samt preparerar och färgar utstryk och tjock droppe.

Beställare utanför Karolinska
Beställaren ska kontakta Klinisk kemi om provet ska skickas med extratransport till infektionsjouren i Solna eller Huddinge. Kostnader för extratransport betalas av beställaren.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Malaria hos symtomatisk eller asymtomatisk person som vistats i endemiskt område​
Ta prov för Malaria, screening i första hand.
Beställ: Malaria, screening -Blod

Uppföljning på patienter med känd malaria
Efter att behandling har påbörjats eller verifiering av mikroskopiprov från andra laboratorier.
Behandlingskontroll 
Beställ: Malaria, behandlingsuppföljning -Blod
Analys: Endast mikroskopi utförs.

Malaria-DNA (PCR) kan i vissa fall utföras som komplettering av mikroskopi efter diskussion med infektionsläkare.
Till exempel vid artbestämning av submikroskopiska infektioner, ​
Beställ: Övrigt (mikro) -övrigt. Ange Malaria-DNA på Kliniska uppgifter.
Analys: Plasmodium ovale-DNA, malariae-DNA, vivax-DNA, falciparum-DNA, knowlesi-DNA

Malaria-DNA ersätter inte malariamikroskopi och ska endast användas för verifiering av diagnos, efter diskussion med infektionsläkare.

Malaria snabbtest

Ingen beställning behövs. Analysen utförs i samband med preparation av utstryk och tjock droppe på Klinisk kemi.

Malariaprover som ska tas utanför Karolinska Universitetssjukhuset
Kontakta alltid infektionsläkare för diskussion innan provtagning.

Det är viktigt att det finns ett telefonnummer angivet där någon tar emot provsvaret (även under jourtid) och kan vidta åtgärder om provet är positivt. Om inte dessa kriterier kan uppfyllas måste patienten skickas till närmaste infektionsklinik.

Tilläggsinformation

Malaria ska alltid misstänkas vid feber och/eller oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område

Det finns fem arter av malariaparasiter som infekterar människan. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium knowlesi. Dessa plasmodier överförs via Anophelesmyggan. Malaria är en av de allra vanligaste infektionerna i tropiska länder.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid
- förmodad smittort om patienten varit utomlands
- eventuell profylax
- provtagningstid
- svarsmottagare och telefonnummer för telefonsvar

Jourtid
Om elektronisk remiss används ska det alltid medfölja en utskrift av provtagningsunderlaget med provröret.
Provtagning:
Malariaprov är ett AKUTPROV som ska till laboratoriet så fort som möjligt.

Malaria, screening och Malaria, behandlingsuppföljning​

- blod i EDTA-rör, lila propp​, provet ska till laboratoriet inom 1 timme. Tjock droppe och utstryket görs vid ankomst till laboratoriet.

- blod, tjock droppe och utstryk, från EDTA-rör eller kapillär prov.
Om transporttiden är längre än 1 timme ska utstryk och tjock droppe utföras vid provtagningen.
Minst 2 utstryk och 2 tjocka droppar ska utföras inom 1 timme efter provtagning. Skicka även EDTA-röret till laboratoriet med utstryken.​

Utförande tjock droppe och utstryk
Tjock droppe: Lägg 1 droppe blod på mitten av objektglaset.
Rör genast ut droppen till en 10-kronas storlek, rör i ca 5 sekunder med träpinne eller kanten av ett objektglas.

Utstryk: Görs som en "diff" d.v.s. en liten droppe placeras på den ena änden av objektglaset. Ta ett utstryksglas, eller ett nytt objektglas, för det i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp droppen och dra, med lätt hand, ut den över glaset.

Låt objektglasen med blod torka ordentligt på bänk i rumstemperatur innan de stoppas i asken för objektglas.
Skicka även EDTA-röret till laboratoriet.

Övrigt, övrigt
Malaria-DNA
- blod i EDTA-rör, lila propp
Ta prov för Malaria, screening i första hand.
Kontakta laboratoriet före provtagning 08-517 719 99.

Malaria snabbtest
Analysen utförs i samband med preparation av utstryk och tjock droppe på Klinisk kemi.

Tilläggsinformation

Vardagar, 8.00-15.30
Kontakta Klinisk mikrobiologi, parasitologi, telefon 08-123 719 99

Jourtid, vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar
Beställaren ska alltid kontakta infektionsjouren på Karolinska Universitetssjukhuset, innan malariaprov skickas!

För kontakt med infektionsjouren
Huddinge växel: 08-585 800 00
Solna växel: 08-123 700 00

Jourtid hanteras alla malariaprov av Klinisk kemi som utför snabbtest samt färgar utstryk och tjock droppe. Preparaten bedöms av infektionsjouren i Solna eller i Huddinge. Nästkommande vardag skickas provet till Klinisk mikrobiologi för slutlig bedömning och svar.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

EDTA-rör (Malaria screening och behandlingsuppföljning):
 • Ska till laboratoriet inom 1 timme, för att inte plasmodierna ska bli påverkade av EDTA i röret
 • Om transporttiden är längre än ca 1 timme ska tjock droppe och utstryk utföras vid provtagningen
Tjock droppe och utstryk:​
 • Förvaras i rumstemperatur
 • Håller sig oförändrade
 • Skicka glasen i objektglasask till laboratoriet.
EDTA-rör (Malaria-DNA):
 • ​Förvara provet kylt
 • Provet ska om möjligt vara på laboratoriet inom 24 timmar 
 • Transporttiden ska inte vara mer än 48 timmar​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svar från Klinisk mikrobiologi
Malaria, screening: Svar lämnas inom 1 vardag.
Malaria, behandlingskontroll: Svar lämnas inom 1 vardag.
Malaria-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Svar på jourtid
För prov som kräver behandlingskontroll fredag-söndag, kontakta infektionsjouren.  ​​

B-Malaria, snabbtest från Klinisk kemi:
- Vid negativt resultat: Besvaras som Neg samt en kommentar.
- Vid positivt resultat: Besvaras som Pos samt en kommentar, olika beroende på utfall.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​