Malaria

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Plasmodium falciparum
  • Plasmodium vivax
  • Plasmodium malariae
  • Plasmodium ovale
  • Plasmodium knowlesi.
Akutföreskrifter:
Malariaprov behandlas som AKUTPROV

Vardagar

Vardagar, 8.00-15.30
Kontakta Klinisk mikrobiologi 24Sju i Solna eller Huddinge före provtagning genom Kundservice 08-123 719 99.
 

Jourtid

Vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar.
Kontakta infektionsjouren före provtagning.
Huddinge växel: 08-123 800 00
Solna växel: 08-123 700 00

Karolinska:
Skicka provet till Klinisk mikrobiologi Huddinge respektive Solna för malariaanalys.
 
Danderyds sjukhus (DS) och Södersjukhuset (SÖS):
Klinisk kemi utför Malaria snabbtest (antigentest) samt preparerar utstryk och tjock droppe. Ingen extra beställning behövs. Provet skickas vidare till Klinisk mikrobiologi för ytterligare malariaanalys oavsett resultat på snabbtest.

Annan beställare utanför Karolinska:
Om provet ska skickas med extratransport till Klinisk mikrobiologi i Solna eller Huddinge ska beställaren kontakta den lokala Klinisk kemi. Kostnader för extratransport betalas av beställaren.
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om Malaria hos symtomatisk eller asymtomatisk person som vistats i endemiskt område

Ta prov för Malaria, screening i första hand.
Beställ: Malaria, akutdiagnostik/screening -Blod
Analys: LAMP-test för DNA-påvisning av malaria utförs. Alla positiva LAMP-prov eftergranskas med mikroskopi. Vid negativt resultat med LAMP-test utförs inte mikroskopi för malaria.
 

Uppföljning på patienter med känd malaria, inom mindre än 1 månad. Behandlingskontroll

Efter att behandling har påbörjats eller verifiering av mikroskopiprov från andra laboratorier.
Beställ: Malaria, behandlingsuppföljning -Blod
Analys: Endast mikroskopi utförs (vardagar dagtid).
 
Om behandlingsuppföljning med mikroskopi önskas på jourtid ska det anges på beställningen
 

Malaria-DNA analys med PCR-metod utförs som komplettering av LAMP och mikroskopi

Till exempel vid artbestämning av submikroskopiska infektioner, ​
Beställ: Övrigt (mikro) -övrigt. Ange Malaria-DNA på Kliniska uppgifter.
Analys: Plasmodium ovale-DNA, malariae-DNA, vivax-DNA, falciparum-DNA, knowlesi-DNA

Malaria-DNA analyser (LAMP eller PCR) ersätter inte malariamikroskopi för diagnostik av aktuell infektion.
 

Malariaprover som ska tas utanför Karolinska Universitetssjukhuset

Det är viktigt att det på beställningen finns ett telefonnummer till en kontaktperson som tar emot provsvaret, även under jourtid. Kontaktpersonen ska kunna vidta åtgärder om provet är positivt. Om kontakt inte är möjligt ska patienten skickas till närmaste infektionsklinik för provtagning.
Kontakta alltid infektionsläkare för diskussion innan provtagning.

Tilläggsinformation

Malaria ska alltid misstänkas vid feber och/eller oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område

Det finns fem arter av malariaparasiter som infekterar människan. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium knowlesi. Dessa plasmodier överförs via Anophelesmyggan. Malaria är en av de allra vanligaste infektionerna i tropiska länder.
 
Malariaanalys med LAMP-test detekterar alla 5 arter men utan specifik artbestämning.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange alltid
- förmodad smittort om patienten varit utomlands
- eventuell profylax
- provtagningstid
- svarsmottagare och telefonnummer för telefonsvar
 
Misstanke om andra blodparasiter än malaria ska anges på beställningen så att mikroskopisk undersökning kan göras.

Jourtid
Om elektronisk remiss används ska det alltid medfölja en utskrift av provtagningsunderlaget med provröret.
 
Ange på beställningen om behandlingsuppföljning med mikroskopi önskas på jourtid.
Provtagning:
Malariaprov är ett AKUTPROV som ska till laboratoriet så fort som möjligt.
 

Malaria, akutdiagnostik/screening och
Malaria, behandlingsuppföljning​

- Blod i EDTA-rör, lila propp​, provet ska till laboratoriet inom 1 timme. Tjock droppe och utstryket görs vid ankomst till laboratoriet.

Tjock droppe och utstryk
Ska utföras om transporttiden är längre än 1 timme.
- Blod, tjock droppe och utstryk från EDTA-rör eller kapillärprov.
 
Minst 2 utstryk och 2 tjocka droppar ska utföras inom 1 timme efter provtagning. Skicka även EDTA-röret till laboratoriet med utstryken.

Utförande tjock droppe och utstryk: Bild
Tjock droppe: Lägg 1 droppe blod på mitten av objektglaset.
Rör genast ut droppen till en 10-kronas storlek, rör i ca 5 sekunder med träpinne eller kanten av ett objektglas.

Utstryk: Görs som en "diff" d.v.s. en liten droppe placeras på den ena änden av objektglaset. Ta ett utstryksglas, eller ett nytt objektglas, för det i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp droppen och dra, med lätt hand, ut den över glaset.

Låt objektglasen med blod torka ordentligt på bänk i rumstemperatur innan de stoppas i asken för objektglas.
 

Malaria-DNA, PCR

Beställs på Övrigt, övrigt. Ej akutanalys
- Blod i EDTA-rör, lila propp
 

Malaria snabbtest (antigentest)

Gäller endast DS och SÖS
Analysen utförs i samband med preparation av utstryk och tjock droppe på Klinisk kemi. Provet skickas sedan till Klinisk mikrobiologi Solna eller Huddinge för analys med LAMP-metod.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Malaria screening och behandlingsuppföljning (EDTA-rör)

- Ska till laboratoriet inom 1 timme, för att inte plasmodierna ska bli påverkade av EDTA i röret
- Om transporttiden är längre än ca 1 timme ska tjock droppe och utstryk utföras vid provtagningen

Tjock droppe och utstryk

- Förvaras i rumstemperatur
- Håller sig oförändrade
- Skicka glasen i objektglasask till laboratoriet.
- Skicka även EDTA-röret till laboratoriet med utstryken.

Malaria-DNA (EDTA-rör)

​- Förvara provet kylt
- Provet ska om möjligt vara på laboratoriet inom 24 timmar
- Transporttiden ska inte vara mer än 48 timmar​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svar från Klinisk mikrobiologi
Malaria, akutdiagnostik/screening: Svar lämnas inom 2 timmar.
Malaria, behandlingskontroll: Svar lämnas inom 1 vardag.
Malaria-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
 
Svar på jourtid
För prov som kräver behandlingskontroll fredag-söndag, kontakta infektionsjouren samt Klinisk mikrobiologi.  ​​

B-Malaria, snabbtest från Klinisk kemi DS och SÖS:
- Vid negativt resultat: Besvaras som Neg samt en kommentar.
- Vid positivt resultat: Besvaras som Pos samt en kommentar, olika beroende på utfall.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​