Arcanobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om bakteriell faryngit orsakad av Arcanobacterium haemolyticum
Beställ: Bakterieodling -Svalg
Analys: Arcanobakterier och Betahemolyserande streptokocker utförs alltid tillsammans​​.

Tilläggsinformation

Arcanobacterium haemolyticum är en grampositiv stav som kan orsaka faryngit hos framför allt ungdomar och yngre vuxna.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi ​

-Elektronisk beställning
Bakterieodling - Svalg

-Beställning med pappersremiss​
Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.​

Provtagning:
Bakterieodling svalg
- svalgsekret, TRANSWAB lila Provtagning svalgsekret​

Förvaring / transport:
Hållbarh​et från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​​​
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.  ​
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Arcanobakterier: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​