Trombospanel-DNA

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: DNA-trombospanel
Indikationer / kompletterande analyser:
Trombosutredning.
 
Analyser som ingår i panelen: DNA-FaktorV1691G-A  och DNA- FaktorII20210G-A
 
För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation eller Konsultremiss
 

 

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
 
Minsta mängd blod, 2 mL
 
Får ej centrifugeras!
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

Får ej centrifugeras!
Referensintervall:

FaktorV 1691G-A = G/G, ej muterad.

FaktorII 20210G-A = G/G, ej muterad

Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Kontakta Klinisk kemi för mer information, telefon 073 684 12 26.