Transferrinreceptor, löslig, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: sTfR
Rapportnamn: S-Transferrin-rec.
Indikationer / kompletterande analyser:
S-Transferrinreceptor, S-TfR, är en känslig markör för järnnbrist liksom ferritin, men är mer specifik eftersom ferritin är ett akutfasprotein som ökar vid vanliga inflammatoriska tillstånd.

Tilläggsinformation

Kroppen tillgodogör sig järn när järnmättat transferrin binds till transferrin- receptorer på cellytan och tas upp genom endocytos. Flest receptorer finns på erytroblasterna i benmärgen och vid järnbrist uppregleras antalet snabbt när järnbehovet ökar. Den extracellulära delen av receptorn, benämnd löslig transferrinreceptor, P/S-sTfR, frisätts från cellytan till cirkulationen och ökar därför också vid järnbrist.
Ökad halt av P/S-sTfR ses även vid tillstånd med ökad erytropoetisk aktivitet som hemolytisk anemi, thalassemi, sickle cell anemi, megaloblastisk anemi, sekundär polycytemi och vid eryropoetinbehandling.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
​Kvinnor
​1,78-4,59
​Män
​1,80-4,70​

Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​2021-09-01 Referensintervall lite justerat från Kvinnor: 1,9-4,4 och Män:  2,2-5,0 till Kvinnor: 1,78-4,59 och Män: 1,80-4,7​0​