Transferrinmättnad, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Järnmättnad
Rapportnamn: P-Transferrinmättnad
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning och behandlingsuppföljning av anemi, järnbrist och hemokromatos.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av P-Transferrinmättnad utförs automatiskt P-Järn och P-Transferrin.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Tas som morgonprov före klockan 10.00.
Ange provtagningstid.

Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Kvinnor:
​< 51 år
​0,10-0,50​
​≥ 51 år
​0,15-0,50​

Män:
0,15-0,60
Felkällor: Hemolys > 1,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Formel för beräkning av Transferrinmättnad:
P-Transferrinmättnad= 0,01*3,98* P-Järn/ P-Transferrin