Transferrin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Transferrin
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid frågeställning järnbrist ger S-Ferritin mera relevant information än P-Transferrin.
För undersökning av järnöverskott vid exempelvis hemokromatos är P-Järnmättnad ofta en bättre parameter.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i P-Järnmättnad.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: g/L
​0-4 år​2,2-3-5
​5-12 år flickor​2,1-3,4
​5-12 år pojkar​2,1-3,3
​13-17 år flickor​2,1-4,0
​13-17 pojkar​2,1-3,6
≥ 18 år​​1,90-3,30
Referenser:
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja