Transferrin, kolhydratfattigt, disialo, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CDT
Rapportnamn: S-CDT, disialo
Metod:
Kapillärelektrofores alt. HPLC
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, 5 mL

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: %
< 2,0
Svarsrutiner:
Analys utförs 4 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja