Tillväxthormon, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • GH
 • hGH
 • Somatotropin
Rapportnamn: S-GH(Tillväxthormon)
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid utredning av kortvuxenhet bör GH mätas under stimulationstest.
Vid utredning av akromegali bör GH mätas under hämningstest.
Diagnostik av under- eller överfunktion av tillväxthormoninsöndring på enstaka plasmaprover rekommenderas inte p g a intermittent pulsativ insöndring. I dessa fall rekommenderas S-IGF-I och S-IGFBP-3.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
Patienten får ej ha utfört kraftigt fysiskt arbete före provtagning av enstaka prov.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 4 timmar
   

Centrifugering:

 • 10 min i 2000 G
   

Centrifugerat prov:

 • Kylt: max 24 timmar
 • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

Enhet: mikrog/L

Referensintervall anges ej. GH uppvisar intermittent pulsatil insöndring under dygnet och bör mätas över tid, eventuellt under suppressions- eller stimulationstest. Utredning och svarstolkning bör ske i samråd med endokrinolog.

Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja