Tillväxthormon, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • GH
  • hGH
  • Somatotropin
Rapportnamn: S-GH(Tillväxthormon)
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid utredning av kortvuxenhet bör GH mätas under stimulationstest.
Vid utredning av akromegali bör GH mätas under hämningstest.
Diagnostik av under- eller överfunktion av tillväxthormoninsöndring på enstaka plasmaprover rekommenderas inte p g a intermittent pulsativ insöndring. I dessa fall rekommenderas S-IGF-I och S-IGFBP-3.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
Patienten får ej ha utfört kraftigt fysiskt arbete före provtagning av enstaka prov.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

Enhet: mikrog/L

Referensintervall anges ej. GH uppvisar intermittent pulsatil insöndring under dygnet och bör mätas över tid, eventuellt under suppressions- eller stimulationstest. Utredning och svarstolkning bör ske i samråd med endokrinolog.

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja