Testremsa, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Urinsticka
  • Urinkomponenter
Rapportnamn: U-Testremsa, vid önskemål om närvårdsanalys U-Testremsa
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Klinisk kemi Allmän

Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

Provtagning:

Centrifugrör

Urinen bör ha stått i blåsan minst 4 timmar. Ange provtagningstid.

För tillförlitligt resultat av nitrittest, se tilläggsinformation för  U-Bakterier, nitrit nedan.

Tilläggsinformation

​Provtagningsteknik

Urinprovtagning på vuxna och större barn; Mittstråleurin
Morgonurin är det bästa provet. Om möjligt ska urinen hållits i blåsan minst 4 timmar före provtagning. Samla mittstråleurin, ta prov från andra portionen i en fabriksren bägare.
- Börja kissa i toaletten.
- För sedan in bägaren i urinstrålen.
- Ta bort bägaren och kissa färdigt.
Häll över urinen till ett centrifugrör.

Urinprovtagning på små barn
Tvätta patientens underliv noggrant med vatten och trycktorka. Håll en mugg redo för att fånga upp urinen. Föräldern kan sitta med barnet naket i sitt knä med plastat papper eller blåvit blöja som skydd eller följa det nakna barnet i rummet för att fånga ett urinprov. Ge rikligt med dryck.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Rumstemperatur, max 2 timmar
  • Kyla: max 24 timmar (provet måste då sättas i kylförvaring direkt efter provtagning)
Referensintervall:

​ 

​U-Glukos (remsa)
​0
​U-Acetoacetat (remsa)
​0
​U-Erytrocyter (remsa)
​0
​U-Albumin (remsa) 
​0
​U-Bakterier, nitrit 
​0
​U-Leukocyter (remsa)
​0

 

Svarsrutiner:

​Analysen utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​​

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.