Testosteron, bioaktivt, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Testosteron, icke SHBG-bundet
Rapportnamn: S-Testosteron bioakt
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hyperandrogenism hos kvinnor och barn och hypogonadism hos män.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.

Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande.

Patienten rekommenderas att vara fastande före provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:

Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum

Referensintervall:
Enhet: nmol/L
 
Kvinnor 20-49 år < 0,77
Kvinnor ≥ 50 år < 0,43
Män 20-49 år  4,4-14
Män ≥ 50 år 3,6-11​
 
 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
S-Testosteron, bioaktivt beräknas utifrån S-Testosteron, S-SHBG och S-Albumin varav Testosteron och SHBG är uppmätta värden och Albumin ett default värde (konstant givet värde).

Referenser:
1.Habito RC, Ball MJ (2001) Postprandial changes in sex hormones after meals of different composition. Metabolism 50:505–511.

2. Heather I.Katcher, Allen R.Kunselman et al ( 2009 ) Comparison of hormonal and metabolic markers after a high-fat, Western meal a low-fat, high-fiber meal in women with polycystic ovary syndrome.Fertil Steril 91 : 1175-1182.

3. Iranmanesh A, Lawson D, Veldhuis JD (2012) Glucose ingestion acutely lowers pulsatile LH and basal testosterone secretion in men. Am J Physiol Endocrinol Metab 65:724–730.