Sexualhormonbindande globulin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: SHBG
Rapportnamn: S-SHBG
Indikationer / kompletterande analyser:
Hirsutismutredning. Pubertetsutredning.
Misstänkt gonadinsufficiens hos män.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​


Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
​Kvinnor 20-49 år
​32-128
​Kvinnor ≥ 50 år
​27-128
​Män 20-49 år
​18-54 
​Män ≥ 50 år
​21-77​

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja