Salicylat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Salicylat
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän​


Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
​Ej påvisbart
​˂ 0,3 (detektionsgräns)
​Toxisk nivå Barn
​> 2,0
​Toxisk nivå Vuxna
​> 3,5

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja