EPK, RDW, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • RDW
  • RDW-CV
  • Anisocytos
Rapportnamn: B-EPK,-RDW Gruppen innehåller analyserna: B-Erytrocyter Erc(B)-RDW-CV
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid utredning av anemi. Red cell distribution width (RDW) är ett mått på storleksvariationen eller anisocytos hos erytrocyterna och kan visa på förändringar i storleksfördelning. RDW beräknas utifrån erytrocytvolym som CV% (SDx100/MCV).

Erc(B)-RDW-CV beställs som grupp tillsammans med B-EPK.

Metod:

Impedans

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).

Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

Förvara röret stående ​i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar
  • Kyld, max 24 timmar

Centrifugeras ej

Referensintervall:

Erc(B)-RDW-CV 11,8-14,3 %

Referensintervall för B-EPK se anvising för B-Erytrocyter (länk)

Svarsrutiner:

Analysen utförs dagligen.

Ackreditering:

Nej