Plasminogen (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Plg-enz
Rapportnamn: P-Plasminogen (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:

Kartläggning av det fibrinolytiska systemet. Plasminogenbrist är ingen känd orsak till tromboembolism. Vid utebliven eller otillfredsställande effekt av trombolytisk behandling (Streptokinas/Urokinas eller rtPA) kan det vara av värde att kontrollera plasminogennivån.

Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

 

Provtagning:

2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov

 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen)

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 

Adress

Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Referensintervall:
Enhet: kE/L
< 16 år Barn under 1 år har normalt lägre värden
≥ 16 år 0,75-1,50
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Kontrollera att det inte finns ett koagel i provet, se Centrifugering av blodrör.
Om det finns koagel så kan plasman från röret inte användas, utan måste kasseras. Ta ett nytt prov